Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcode
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม 13 พ.ย. 56
วันนี้ :
48 คน
เมื่อวาน :
63 คน
เดือนนี้ :
1,303 คน
เดือนที่แล้ว :
1,303 คน
ปีนี้ :
7,055 คน
ปีที่แล้ว :
7,891 คน
ทั้งหมด :
29,511 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.235.120.150
31 กรกฎาคม 2564
 
 
 
 
   
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      แบบสอบถามความพึงพอใจ
      เว็บบอร์ด
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      กิจการสภา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปื
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
 
1   2   3   (4)   5