Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcode
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม 13 พ.ย. 56
วันนี้ :
32 คน
เมื่อวาน :
30 คน
เดือนนี้ :
907 คน
เดือนที่แล้ว :
1,512 คน
ปีนี้ :
11,042 คน
ปีที่แล้ว :
7,891 คน
ทั้งหมด :
33,498 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.80.3.192
23 ตุลาคม 2564
 
 
 
 
   
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      แบบสอบถามความพึงพอใจ
      เว็บบอร์ด
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      กิจการสภา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปื
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
 
1   2   3   (4)   5