Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcode
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม 13 พ.ย. 56
วันนี้ :
48 คน
เมื่อวาน :
63 คน
เดือนนี้ :
1,303 คน
เดือนที่แล้ว :
1,303 คน
ปีนี้ :
7,055 คน
ปีที่แล้ว :
7,891 คน
ทั้งหมด :
29,511 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.235.120.150
31 กรกฎาคม 2564
 
 
 
 
 
การปฏิบัติงาน
๐13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
๐14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
        สำนักปลัด
        กองคลัง
        กองช่าง
๐15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        สำนักปลัด
        กองคลัง
        กองช่าง
๐16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
        สำนักปลัด
      กองคลัง
        กองช่าง
  ๐17 E-service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๐18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๐19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
๐20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

 
1   (2)   3   4   5