ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ประจำปี 2558
   
 
   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบและชำระภายในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ภาษีบำรุงท้องที่ ให้ยื่นแบบและชำระภายในเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี ภาษีป้าย ให้ยื่นแบบและชำระภายในเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีฯ 0-7535-4077
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มกราคม. 2558