ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
   
 
         ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
ณ สนามโรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม (วัดลาว)
ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2556
ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มกราคม. 2556