ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รัฐบาลประกาศเยียวยา 1,000 บาท สามเดือนแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์
   
   
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2563