แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
     
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลชะเมา เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลชะเมา (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2558