งานบริหารงานบุคคล
     
งานบริหารงานบุคคล นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี พ.ศ.2561-2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2562