เทศบัญญัติเรื่องควบคุมการเลี้บงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
     
เทศบัญญัติเรื่องควบคุมการเลี้บงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะเมา เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2562