ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ
   
 
   

โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาวัดชมพูประดิษฐ์  หมู่ที่ 1  ตำบลชะเมา  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปากเนตร หมู่ที่ 4  ตำบลชะเมา  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มกราคม. 2556