ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูผู้พิการด้วยศาสตร์แห่งภูมิปัญญาไทย
   
 
   

 ด้วยเทศบาลตำบลชะเมา  กำหนดจัดกิจกรรม "โครงการฟื้นฟูผู้พิการด้วยศาสตร์แห่งภูมิปัญญาไทย" เพื่อส่งเสริมการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างการของผู้พิการด้วยการใช้ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาไทย  ได้แก่การทำลูกประคบ และการฝึกมณีเวชเพื่อฟื้นฟูร่างกายของผู้พิการ  โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 21-22  สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ อาคารพระราชทาน 17 ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา หมู่ีที่ 4  ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2561