คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลชะเมา
     
คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลชะเมา ประก่าศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มกราคม. 2561