คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลชะเมา
     
คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลชะเมา คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลชะเมา
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มกราคม. 2559