ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด
   
 
   เทศบาลตำบลชะเมา มีความประสงค์จะดำเนินการขายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน รวม 11 รายการ ตามรายละเอียดบัญชีรายการพัสดุแนบท้ายประกาศ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันศุกร์ที่ 15 เดือนธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ เทศบาลตำบลชะเมา
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2560