ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2560