ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านคลองใหม่
   
 
   โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านคลองใหม่
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2560