เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประกาศใช้เทศบัญญตัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2558