ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เรื่อง การเตรียมปรับเปลี่ยนอัตราค่าน้ำประปาเทศบาลตำบลชะเมา
   
 
    ด้วยเทศบาลตำบลชะเมา เตรียมปรับเปลี่ยนอัตราค่าน้ำประปา เพื่อลดปัญหาการดำเนินงานขาดทุน จึงขอปรับเปลี่ยนอัตราค่าน้ำประปาใหม่ ตามเทศบัญัติเทศบาลตำบลชะเมา เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลชะเมา พ.ศ. 2560 (รายละเอียดตามเอกสารข่าวที่แนบ)
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2560