ประกาศรับโอน (ย้าย)
     
ประกาศรับโอน (ย้าย) รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
   
 
   เทศบาลตำบลชะเมา มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560) จำนวน 4 ตำแหน่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มกราคม. 2560