ประกาศรับโอน (ย้าย)
     
ประกาศรับโอน (ย้าย) การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล
   
 
   เทศบาลตำบลชะเมา มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตำแหน่งสายผู้ปฎิบัติงานจำนวน 2 อัตรา
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2558