ประกาศรับโอน (ย้าย)
     
ประกาศรับโอน (ย้าย) รับโอนพนักงารเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
   
 
   เทศบาลตำบลชะเมา มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงาานส่วนท้องถิ่นอื่นประเภทอื่นมาแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2558-2560) จำนวน 3 ตำแหน่ง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2559