ประกาศรับโอน (ย้าย)
     
ประกาศรับโอน (ย้าย) การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลตำบลชะเมา
   
 
   เทศบาลตำบลชะเมา มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในตำแหน่งสายปฎิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กรกฏาคม 2558