ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงขอบเหมืองถนนสายหนำหย่อม - จดบ้านนายกอง หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงขอบเหมืองถนนสายหนำหย่อม - จดบ้านนายกอง หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา โดยใช้เครื่องจักรปรับเกรดผิวทางเดิม แล้วใช้วัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวน ไม่น้อยกว่าง 250 ลบ.ม. ทำผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ณ สถานที่ก่อสร้าง  กำหนดราคากลาง 142,000.- บาท

           - กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 10 มีนาคม 2556 โดย

           - ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น.

           - ยื่นซองสอบราคา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา ในวัที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

           - กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ

***ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2556

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556