ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา
     
ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2556