เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2559