ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
   
 
   

โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2559