ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเปิดใช้เว็บไซต์ อบต.ชะเมา วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ค่ะ
   
 
   ประกาศเปิดใช้เว็บไซต์ อบต.ชะเมา วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ค่ะ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2555