ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ปลัดเทศบาลตำบล
66
09 ม.ค. 2561
2 หัวหน้าสำนักปลัด
64
09 ม.ค. 2561
3 ผู้อำนวยการกองช่าง
69
09 ม.ค. 2561
4 ผู้อำนวยการกองคลัง
69
09 ม.ค. 2561
5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
78
09 ม.ค. 2561
6 นักทรัพยากรบุคคล
69
09 ม.ค. 2561
7 นักพัฒนาชุมชน
65
09 ม.ค. 2561
8 เจ้าพนักงานธุรการ(1)
73
09 ม.ค. 2561
9 เจ้าพนักงานธุรการ(2)
72
09 ม.ค. 2561
10 นายช่างโยธา
68
09 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2