Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcode
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม 13 พ.ย. 56
วันนี้ :
29 คน
เมื่อวาน :
32 คน
เดือนนี้ :
436 คน
เดือนที่แล้ว :
1,075 คน
ปีนี้ :
5,080 คน
ปีที่แล้ว :
7,891 คน
ทั้งหมด :
27,536 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 35.170.64.36
14 มิถุนายน 2564
 
 
 
 
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
  กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7 (4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 
  คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
  สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)
  สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ฯ มาตรา 9 (7) 
  ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร
  คู่มือการปฏิบัติงาน