กิจกรรมศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ
กิจกรรม : กิจกรรมทำแผนดำเนินงานของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคนพิการตำบลชะเมา

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

รายละเอียด :
    ศูนย์พัฒนา่และฟื้นฟูเด็กพิการตำบลชะเมา จัดกิจกรรมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานจัดทำแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2561   อ่าน 78 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**