กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : การประชุมโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 10  มกราคม  2565  เทศบาลตำบลชะเมา นำโดยนายเอกชัย  คงปาน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา เป็นประธานดำเนินการประชุมร่วมกับ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, ประธานศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูเด็กพิการตำบลชะเมา, ผอ.รพสต.ในเขตพื้นที่ตำบลชะเมา, อสม., หัวหน้าคณะทำงานเครือข่ายผู้พิการตำบลชะเมา, ผู้แทนคนพิการ, ผู้แทนผู้ดูแลคนพิการ, สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุ ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยประเด็นการประชุมเป็นการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การช่วยเหลือ ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพิจารณาการใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลชะเมา  ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565    อ่าน 14 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**