กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการประชุมชี้แจงสร้างความรู้คงามเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดรายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 16  มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา  นายเอกชัย  คงปาน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา  เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลชะเมา เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความสุจริต  โปร่งใส สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  และเพื่อแสดงเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565    อ่าน 17 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**