กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : การจัดทำประชาพิจารณ์จัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะเมา การเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ และการควบคุมกิจการายละเอียด :
    

นายเอกชัย  คงปาน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา  นำคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชะเมา  จัดเวทีประชาพิจารณ์ ร่วมกับประชาชน  ในการจัดทำประชาพิจารณ์จัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะเมา เรื่องเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์  และการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย  ทั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็น และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะเมา ว่าด้วยเรื่องเลี้ยงสัวตว์ และ ปล่อยสัตว์ และการควบคุมกิจการอันตราย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562    อ่าน 174 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**