Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcode
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม 13 พ.ย. 56
วันนี้ :
4 คน
เมื่อวาน :
13 คน
เดือนนี้ :
199 คน
เดือนที่แล้ว :
297 คน
ปีนี้ :
3,292 คน
ปีที่แล้ว :
2,612 คน
ทั้งหมด :
14,086 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.227.3.146
21 พฤศจิกายน 2562
 
 
 
 
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
  กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7 (4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 
  คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
  สิ่งพิมพ์มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)
  สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
  มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ฯ มาตรา 9 (7) 
  ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร
  คู่มือการปฏิบัติงาน